OM ORDNINGEN OG BERLIN

Om ordningen og Berlin

Bergen kommune har etablert en kunstnerleilighet i Berlin til bruk for kunstnere som har sitt virke i Bergen. Intensjonen med den kommunale kunstnerleiligheten er å gi kunstnere mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i en stimulerende internasjonal sammenheng og å knytte seg opp til fagmiljøer og nettverk med utgangspunkt i Berlin.

Berlin har vært en magnet for kunstnere i lang tid. Byens og befolkningens liberale holdninger er mye av grunnen til at den trekker til seg kunstnere fra alle verdensdeler. Berlins egenart er fundert på en lang tradisjon som universitetsby, politisk senter og transport-knutepunkt, og kan i vår samtid trygt beskrives som en multikulturell metropol. Berlin er både den føderale hovedstad og en tysk delstat. I dag bor det 3,4 millioner innbyggere der, fordelt på de tretten bydelene som utgjør byens areal. Politisk har Berlin vært kjent som en “rød” by, i den forstand at sosialdemokrater og sosialister alltid har markert seg sterkt der. Byens borgermester er Klaus Wowereit (SPD) som leder en delstatsregjering i koalisjon med PDF.

berlin

Berlin ligger i sentrum av et omfattende nettverk av kanaler, og er Tysklands nest største kanalhavneby. Kjøpekraften i Berlin ligger under snittet for andre tyske byer, og sammenlignet med resten av Tyskland er levekostnadene relativt lave i Berlin. De tunge industriene som krevde stor arbeidskraft er forsvunnet fra Berlin, og arbeidsledigheten er stor. Nesten halvparten av byens befolkning arbeider innen tjenestenæringene. En stor andel er immigranter fra spesielt øst-Europa og Tyrkia. Det er nesten 150 000 studenter ved Berlins mange universiteter og høyskoler. Kunsthøyskolen Universität der Künste har 3500 studenter. I tillegg til denne finnes det tre andre kunsthøyskoler.

Kunstscenen i Berlin er et produkt av kultur, motkultur og subkultur. Trender kommer og går også i Berlin, men pulsen opprettholdes av en kontinuerlig aktivitet blandt gallerister, store og små institusjoner og scener, forskning og arbeidskollektiver, samt et enormt antall scener og visningssteder; fra de kunstnerstyrte til høyst kommersielle. Se lenkesiden for infomasjon om kunst og kultur i Berlin. Et godt tips er hjemmesiden til Berlinbiennalen som inneholder mange og gode lenker.